Buzzwoorden uitgelegd : Buzz Marketing

Buzzzzzzz….. ofwel fluisteren, gonzen, gerucht. We kennen en gebruiken allemaal de term mond-op-mond reclame. Vraag je buurman naar zijn mening en je gelooft hem; zet de TV aan en wantrouw de commerciële advertentie. De oudste manier van marketing; feitelijk kunnen we mond-op-mond reclame niet sturen, maar uiteraard wel faciliteren en mensen aansporen om gratis reclame te maken of zelfs als ambassadeur op te treden.
Nu de term ‘mond-op-mond reclame’; deze was aan vervanging toe, en na een avondje bull-shit-bingo spelen was de nieuwe kreet Buzz marketing geboren. Buzz marketing laat zich niet beperken tot alleen online of offline.

Mochten er nog andere buzzwoorden zijn, die we kunnen behandelen, laat ons dit weten.